Boot in troleu

Amintiri din trecut mi-au revenit in fata ochilor si in troleu, nu numai in mall. Ecranul de informare se blocase la boot...

boot-troleu

Blah, blah, blah