Alte preturi, alti artisti

DJ PROJECT

ZILE ORAS - 2300 EURO
CLUB - 1800 EURO
BALURI - 1600 EURO
PARTY FIRMA - 2600 EURO
NUNTI - 3000 EURO
ELECTORALE - 3800 EURO

LAURENTIU DUTA & BAND

ZILE ORAS - 2500 EURO
CLUB - 2000 EURO
BALURI - 1500 EURO
PARTY FIRMA - 2500 EURO
NUNTI - 2500 EURO
ELECTORALE - 2500 EURO

CONECT-R

ZILE ORAS - 1700 EURO
CLUB - 1500 EURO
BALURI - 1500 EURO
PARTY FIRMA - 2000 EURO
NUNTI - 2000 EURO
ELECTORALE - 2200 EURO

GIULIA

ZILE ORAS - 1400 EURO
CLUB - 1400 EURO
BALURI - 1200 EURO
PARTY FIRMA - 1500 EURO
NUNTI - 1500 EURO
ELECTORALE - 1500 EURO

Plus cazare, plus masa, plus transport, plus TVA :)

Blah, blah, blah